Nghị định số 78/2015/NĐ – CP ngày 14/09/2015

Nghị định số 78/2015/NĐ – CP ngày 14/09/2015 quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp Đọc thêm →