Hướng dẫn số: 620/SXD.QLKT&N trình tự thủ tục cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản tại sở xây dựng Nghệ An12 tháng 5 năm 2009

Hướng dẫn số: 620/SXD.QLKT&N trình tự thủ tục cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản tại sở xây dựng Nghệ An12 tháng 5 năm 2009 Đọc thêm →

quyết định số 1408/QĐ-BXD về việc đính chính quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của bộ trưởng bộ xây dựng về việc ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lí, điều hành sàn giao dịch bất động sản ngày 04/12/2008

quyết định số 1408/QĐ-BXD về việc đính chính quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của bộ trưởng bộ xây dựng về việc ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lí, điều hành sàn giao dịch bất động sản ngày 04/12/2008 Đọc thêm →

Quyết định số 591/QĐ-BXD về việc đổi tên cục quản lý nhà thành cục quản lý nhà và thị trường bất động sản và quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của cục quản lý nhà và thị trường bất động sản ngày 23/04/2008

Quyết định số 591/QĐ-BXD về việc đổi tên cục quản lý nhà thành cục quản lý nhà và thị trường bất động sản và quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của cục quản lý nhà và thị trường bất động sản ngày 23/04/2008 Đọc thêm →

quyết định số 378/QĐ-BXDvề việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản ngày 14/03/2008

quyết định số 378/QĐ-BXDvề việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản ngày 14/03/2008 Đọc thêm →